Kindercoaching, pubercoaching en opvoedcoaching is een vak dat steeds meer volwassen wordt.
Steeds meer mensen uit onderwijs en hulpverlening hebben er behoefte aan om kinderen, jongeren en hun ouders op een coachende manier een stap vooruit te helpen. De wereld wordt complexer en oude manieren van aanpak lijken vaak niet te werken. Ouders zoeken meer en vaker hulp voor hun kind.
Hoe kunnen we kinderen, pubers en ouders het beste bijstaan bij hun zorgen en problemen?

De opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach heeft een antwoord op de vragen van nu en is een gedegen en vakkundige beroepsopleiding en bijscholing die gebruik maakt van theorie en methodieken die in de praktijk ruimschoots hun effect hebben bewezen.
Vakmanschap, praktische tools en het leren van professioneel handelen zijn belangrijke doelen van de opleiding.

Deelnemers leren werken volgens een methodische aanpak met een duidelijke handreiking vertaalt in het werkmodel voor de coach.
Dit sluit aan bij kwaliteitssystemen en handelingsplannen in hulpverlening en onderwijs.
Je leert te denken en handelen als een coach.
Vele honderden ouders, kinderen, pubers en jongeren zijn inmiddels geholpen met deze aanpak en hebben daardoor vooruitgang kunnen boeken.

Centrum Tea Adema, met ruim 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van coachen en jeugdhulpverlening, biedt deze intensieve (jaar)opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach aan.
Tijdens de opleiding leer je hoe je professionele en vakkundige ondersteuning kunt bieden bij hulpvragen van het opgroeiende kind en bij opvoedvragen van ouders.

De gehele opleiding bestaat uit de basisopleiding en verschillende vervolgopleidingen die je in eigen tempo en afzonderlijk kunt volgen.
Je kunt de basisopleiding volgen en zo nodig verder gaan met de verschillende vervolgopleidingen.
De inhoud, bruikbaarheid en deskundigheid van de opleidingen wordt door deelnemers zeer hoog gewaardeerd.

Wat is de inhoud van de beroepsopleiding tot kinder, puber en opvoedcoach

De basisopleiding bestaat uit lesstof over de ontwikkeling van opgroeiende kinderen, pedagogiek, de aanpak bij verschillende probleemgebieden en hulpvragen, oplossingsgericht en contextueel/systemisch werken en effectieve communicatie.

Wil je je kennis en ervaring uitbreiden en verdiepen met betrekking tot verschillende methodieken en problematieken, dan kun je je verder specialiseren door de verschillende vervolgopleidingen te volgen.
Bruikbare en met name praktische coachingsvaardigheden en methodieken zijn een vanzelfsprekend onderdeel van deze opleiding.

De opleiding is na iedere lesdag direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk waarmee iedere deelnemer direct het verschil blijkt te maken.
Wil je weten hoe een kindercoach werkt, vraag dan het gratis e-boek: "Dit is kindercoaching" aan via deze link.
Het boek 'Zoveel te leren'
dat ik schreef is verkrijgbaar via deze link..
Sinds 2015 worden er you tube filmpjes gemaakt over onderwerpen die ook in de opleiding naar voren komen. Je kunt zie via deze link... bekijken.

Voor wie is de opleiding tot kinder en opvoedcoach

De opleiding biedt praktische handvaten aan iedereen die op een coachende en positieve manier wil werken met kinderen, pubers en ouders.
Mensen uit de volgende beroepsgroepen volgden de basisopleiding en/of een vervolgopleiding:

 • Leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders
 • Pedagogisch werkers in de jeugdhulpverlening en jeugdzorg
 • Schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers
 • Fysiotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, diĆ«tisten, mediators, echtscheidingsspecialisten en orthodontisten
 • Psychologen, orthopedagogen en jeugdartsen
 • Medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en kinderdagverblijven
 • Mensen uit bovengenoemde vakgebieden die een eigen praktijk willen starten als kinder, jeugdcoach of opvoedcoach

 • Regelmatig komen teams met leerkrachten, GGD, vrijwilligersorganisaties, teams uit de jeugdhulpverlening, logopedisten, diĆ«tisten en andere professionals een bijscholing volgen voor een lesprogramma volgens eigen wensen en behoeften.

De opleidingen van Centrum Tea Adema leiden je op tot een deskundige kindercoach, pubercoach en opvoedcoach op HBO niveau.
Deze is in staat tot zelfreflectie en beschikt over een praktische gereedschapskist om verandering op gang te brengen bij ouders en kinderen.
Je zou een kindercoach kunnen vergelijken met een Tomtom (lees maar) die even een poosje mee reist (lees maar).

Waarmee helpt een kindercoach, pubercoach en opvoedcoach

Het doel van de coach is ouders en kinderen op weg helpen tijdens hun ontwikkeling. Dit doet de coach door het activeren van het kind, puber en zijn ouders zodat ze hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten. De coach reist even mee met kind en ouders, lees hierover.....
Problemen die aan de orde komen in de praktijk zijn onder andere:

 • Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen
 • Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en pesten
 • Omgaan met druk gedrag, adhd en pdd-nos
 • Emotionele problemen als gevolg van echtscheiding, verdriet en rouw
 • Boosheid, faalangst, slaap en eetproblemen en angsten
 • Opvoedvragen en opvoedproblemen

De hulp van een kinder- en opvoedcoach kan voor veel kinderen en hun ouders belangrijk zijn.
Je wordt opgeleid om het verschil te maken.

Waarom kiezen voor opleidingen van Centrum Tea Adema?

 • De aanpak is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk
 • Praktische toepassingen voor hardnekkige en complexe problemen
 • Praktische toepassingen kunnen direct de volgende dag worden gebruikt
 • De coachende stijl is inzichtelijk en eenvoudig te leren
 • Aansluitend bij handelingsplannen en toetsbaar door kwaliteitssystemen
 • Vele deelnemers gebruiken dagelijks de kennis die ze hebben opgedaan
 • Je ervaart nieuwe inspiratie
 • Je voelt je gesterkt en zelfverzekerd in je aanpak
 • Je leert in gemakkelijke stappen kind- en oudergesprekken te voeren
 • Je herkent de grenzen van je taken en verantwoordelijkheid en handelt daarnaar
 • Je herinnert je je eigen inspirerende voorbeelden
 • Je vindt nieuwe energie in je vak
 • Je blijft in de eerste plaats je eigen vak uitvoeren en leert extra vaardigheden op het gebied van coachen
 • De verschillende opleidingen zijn geregistreerd en geaccrediteerd door register leraar, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bijscholing WMO.

Meer informatie

In het menu vind je onder het kopje basisopleiding alle informatie over deze 5-daagse opleiding. Wil je de gehele opleiding tot kindercoach en opvoedcoach volgen, lees dan verder over de vervolgopleidingen onder het kopje Vervolgopleidingen. Data waarop de verschillende opleidingen worden gegeven vind je hier. De tarieven kun je op deze pagina vinden.
Lees ook over het vakmanschap van de kindercoach.
De opleiding besteedt uitdrukkelijk aandacht aan pubers en pubercoaching. Lees meer over pubercoaching.
Opvoedcoaching is een vanzelfsprekend vervolg van de opleiding, want door het kind heeft de kindercoach automatisch met ouders te maken. Lees over de kindercoach die ook een opvoedcoach is.

Accreditatie

De beroepsopleiding tot kindercoach en opvoedcoach is erkend en ingeschreven in het Centraal Register voor kort beroepsonderwijs (CRKBO).
De verschillende opleidingen zijn geregistreerd en geaccrediteerd in het lerarenregister en door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bijscholing WMO.

Wil je weten wat het verschil is tussen een kinder- en jeugdtherapeut, en kinder- en opvoedcoach dan kun je hier verder lezen...

  | CONTACT

Naar boven