De basisopleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach is geaccrediteerd door registerleraar met 60 punten.
Door Stichting Kwaliteits Register Jeugd (SKJ) is deze opleiding geaccrediteerd met 52,20 punten.
Deze opleiding is opgenomen in het aanbod van bijscholing wmo.
Deze basisopleiding is geaccrediteerd voor de kinderopvang voor de scholing pedagogiek kinderen 0-13 jaar.

Deze basisopleiding bestaat uit theorie gecombineerd met praktijkoefeningen.
De meest belangrijke methodieken en theorie uit de ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, communicatie, oplossingsgericht werken en systemisch/contextueel werken worden in deze opleiding behandeld.
Daarnaast leer je de basis van methodieken die nodig zijn als gereedschap in de gereedschapskist van de kindercoach en opvoedcoach.

Binnen de Praktijk voor coaching van Centrum Tea Adema, is door jarenlange ervaring een praktisch werkmodel ontwikkeld.
Deze biedt een logisch stappenplan om met het kind en zijn ouders te werken.
Vele situaties uit de dagelijkse praktijk van deelnemers en docent dienen als leermodel.
De opleiding is daardoor direct praktisch toepasbaar
Je leert hoe kinderen en ouders kunnen vertrouwen op een professionele, vakkundige en persoonlijke aanpak.
En dan maak jij als kindercoach het verschil.

De opzet van de basisopleiding:

Dag 1: 
Ontwikkelingspsychologie, ontwikkeling van ouders en ontwikkelingsstoornissen.
Wat zijn de belangrijkste pedagogische stromingen en wat is pedagogisch handelen.
Centrale thema's zijn: welke ontwikkelingstaak heeft het kind te vervullen, hoe stel je dit vast en vanuit welke pedagogische visie werk je.
Deze thema's komen iedere lesdag terug omdat ze de basis van kinder- en opvoedcoaching zijn.

Dag 2: 
Kind en gezin, contextueel en systemisch werk. 
Omgaan met ouders.
Dag thema's zijn: Loyaliteit, roulerende rekening, de invloed van waarden en de invloed van het gezin van herkomst.

Dag 3: 
Aansluiten bij kind en ouder en effectief inspelen op de hulpvraag.
Het intakegesprek, ouderadvies gesprek, de opbouw van een coachingssessie en het maken van keuzes voor interventies.
Dag thema is: Hoe coach je leerproblemen en alles wat daarbij een rol speelt.

Dag 4: 
Veranderingsprocessen en methodieken.
Welke methodieken en coachingstechnieken gebruik je voor welk probleem. 
Leren hanteren van het werkmodel voor de kindercoach. 
Dag thema is: Hoe coach je boosheid.

Dag 5: 
Wie ben jij als coach: ethisch handelen, visie ontwikkelen, signaleren kindermishandeling, wanneer verwijs je door en naar wie.
Hoe maak jij verschil als kindercoach. 
Wat is jouw werkgebied
Wat is nodig voor het starten van een praktijk
Dag thema's zijn: Hoe coach je (faal)angst en verdriet en hoe kan je werken als kindercoach.

Je ontvangt een certificaat van deelname.

De theorie wordt voortdurend gelinkt aan de toepassing in de dagelijkse praktijk zodat je als cursist een referentiekader opbouwt.
Het werkmodel biedt daarin houvast. De kindercoach voegt iets toe, lees maar...

De vele praktijkvoorbeelden en de inbreng van casussen geven je een goed beeld van het werken als kindercoach en geven handvaten op direct mee aan de slag te gaan. Lees verder over hoe een sessie kan verlopen.
Lees verder over de precieze inhoud van de basisopleiding....

Een uitgebreide theoriemap is onderdeel van de opleiding. Observatieopdrachten en praktijkopdrachten zijn hierin opgenomen. Je bent gedurende de opleiding vrij, en dus niet verplicht, deze opdrachten uit te voeren.
Data waarop de verschillende opleidingen worden gegeven vind je hier. De tarieven kun je op deze pagina vinden.
Bekijk het basismateriaal van de kindercoach.

De cursist

Gedurende de basisopleiding vindt er coaching en reflectie plaats over hoe werken als kindercoach past in jouw loopbaan en levensfase. 
Er is veel ruimte voor inbreng van vraagstukken die belangrijk zijn voor je ontwikkeling tot vakkundig kindercoach.
Vele voorbeelden uit je eigen werkveld en uit de kindercoachpraktijk passeren de revue.
Je krijgt inzicht in je eigen specialiteit en je eigen talenten:

  • Heb je een onderwijsachtergrond en ben je wellicht daardoor meer gericht op leerproblemen?
  • Ben je meer gericht op sociaal-emotioneel gebied?
  • Is omgaan met spel en creativiteit meer passend bij jouw manier van werken? 
  • Ben je iemand die graag met groepen kinderen of pubers werkt?

Welke studie of cursus je ook hebt gedaan, tijdens de opleiding tot kindercoach kom je erachter waar je voorkeur ligt.
Je leert ontdekken waar jij je plek kunt nemen in het brede werkveld van de kindercoach.
Lees verder: "
Wie komt er naar de opleiding tot kindercoach".

Omdat een goede samenwerking van belang is tijdens deze korte maar intensieve opleiding, wordt er informatie gevraagd over motivatie, kennis en ervaring. Zonodig volgt een (telefonisch) intake gesprek.
De opleiding is op HBO niveau. 

Lees verder: in 5 dagen kindercoaching leren, kan dat ?

 banner

  | CONTACT

Naar boven