De opleiding voor kinder-, jeugd- en opvoedcoach is geschreven en wordt gegeven door Tea Adema (1962), één van de eerste kindercoaches met een eigen pedagogische praktijk (2004) en jarenlange expertise met honderden klanten in haar praktijk.
Met veel enthousiasme en plezier leid ik je op in het ondersteunen en coachen van kinderen, pubers én ouders.
Vakmanschap en het leren van praktische handvaten zijn daarin het meest belangrijk.

Ik ben psychologisch, pedagogisch en in veel verschillende methodieken gediplomeerd en gecertificeerd waaronder:
HBO- Jeugdwelzijnswerk, Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie, Gezinsbegeleider, oplossingsgericht werken, systemisch en contextueel werken, traumawerk en reflexintegratie. Ieder jaar volg ik verschillende bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied.
Daarnaast heb ik opleidingen Organisatiekunde, Logistiek management en Personeelsmanagement gevolgd en diverse trainingen op het gebied van coachingsvaardigheden en management. 
Ik beschik over meer dan 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van werken met volwassenen en kinderen. Ik werkte o.a. in het bedrijfsleven als leidinggevende, kwam als jeugdbeschermer in vele gezinnen en hulpverleningsorganisaties en begeleide beroepskrachten (intervisie) van Bureau Jeugdzorg. Ik gaf gastlessen op scholen en begeleid stageopdrachten en projecten van studenten van de opleidingen HBO Pedagogiek en SPH.

Naast het coachen van kinderen en hun ouders, schrijf ik artikelen over kinderen en opvoeden.  Mijn boek en de training Ik leer leren startte in 2013 en het boek Zoveel te leren kwam uit in april 2014.

Mijn aanpak is helder, nuchter, professioneel, vakkundig, praktisch en vol vertrouwen in de capaciteiten van de cursist.
 
Door mijn ervaring op het gebied van loopbaancoaching kan ik cursisten een stapje verder helpen op hun levensweg.
Je kunt rekenen op een respectvolle, humorvolle en liefdevolle benadering.

Missie

Mensen inspireren en hen op een persoonlijke manier kennis en vaardigheden leren die hen kunnen ondersteunen in het werken met kinderen en ouders. Zodat zij op hun beurt met enthousiasme en plezier hún werk kunnen doen.

Doel

Het aanbieden van professionele, vakkundige, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare opleidingen, die zinvol en effectief zijn voor iedereen die werkt met kinderen en ouders. De opleidingen zijn vooral bedoeld voor mensen die het verschil willen maken en hun kennis en invloed graag aanwenden om kinderen en ouders een stap op weg te helpen.

Samenwerking met...

Sinds 2010 verzorgt Accescatering tot groot genoegen de catering van de opleiding.
Sinds 2012 worden de materialen voor de kindercoach geproduceerd door Ninico.
Sinds 2013 verzorgt Marijke Teeuwissen in Zoetermeer, Hengelo en Limburg de Ik leer leren training.

Publicaties

 • Gemiddeld eens per week plaats ik een artikel op de web-log voor kindercoaching waarin je kunt lezen over opvoeden, over de praktijk, over nieuws en boeken en over hoe het er bij mij thuis aan toe ging met jonge kinderen. Lees verder op de web-log.
 • Vanaf 2010 heb ik het concentratiespel, het faalangstspel, het wist je dat leerspel en boekjes over boosheid en angst ontwikkeld.
 • In 2012 schreef ik het werkboek en de training Ik leer leren voor kinderen vanaf groep 8 en de brugklas. Deze training wordt inmiddels op vele plaatsen in Nederland en België gegeven.
 • In april 2014 verscheen het boek 'Zoveel te leren'
 • In de zomer van 2015 verscheen de waaier Oplossingsgericht Aanpakken.
 • In het voorjaar van 2017 verscheen het grote weerbaarheidsspel voor pubers.
 • In het najaar van 2017 verscheen de E-cursus 'Hoe help je boze kinderen'.
 • Sinds 2015 wordt 2 keer per maand een filmpje met uitleg gepubliceerd op You Tube.
 • Vanaf 2015 schrijf ik voor de weekendbijlage van het Friesch Dagblad.
 • Regelmatig word ik gevraagd een artikel te schrijven, mijn mening te geven op een vraagstuk of medewerking te verlenen aan een programma. Hierbij een overzicht van deze activiteiten:

  • 2019
   Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
   Dagblad Trouw: Opvoedvraag over dwingende peuter
   Podopost: Over pubers en voetverzorging
   Heit & Mem: Over boosheid
   Kwink Magazine: Over emoties


  • 2018
   Radio 1: Programma "Dit is de dag " over de leugen van Sinterklaas
   Weekendbijlage
   Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
   Dagblad Trouw in de opvoedvraag over puber die niet wil leren
   Vokskrant Opvoedbijlage over Sinterklaas
   Magazine Eigen Huis: Over impact van verhuizen voor kinderen
   Dagblad Trouw over Sint Maarten
   Friesch Dagblad over Sint Maarten
   Dagblad Trouw in de opvoedvraag over puber die aan moeder hangt
   Dagblad Trouw in de wekelijkse rubriek opvoedvraag over motivatie bij leerling
   Kwink over kind wat niet luistert
   Dagblad De Telegraaf over vader die zijn zoon aangeeft bij de politie
   Kwink over of alles leuk moet zijn voor kinderen

  • 2017
   Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
   Friesland Post over Buitenspelen
   Friesch Dagblad over examenstress
   Radio Omrop Fryslan over de Cito toets
   Dagblad Trouw in de wekelijkse rubriek opvoedvraag over kleuter hangt aan moeder
   Weekblad Vriendin over pubers
   Terdege over vriendschappen bij kinderen

  • 2016:
   Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
   Trots over opvoedvraag
   Kwink over sociaal emotioneel leren
   Radio Omrop Fryslân over verplichte opvoedcursus voor ouders
   Leeuwarder Courant over verplichte opvoedcursus voor ouders
   Onderwijsblad over Sinterklaas
   Algemeen Dagblad over vuurwerk en jongens

  • 2015:
   Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
   RTL weekend magazine artikel over de leugen over Sinterklaas
   Wij jonge ouders artikel over het karakter van kinderen en de consequenties daarvan
   Trots magazine opvoedvraag over corrigeren door grootouders
   Kwink artikel over sociaal-emotioneel leren
   Dagblad Trouw opvoedvraag over eten
   Wij.nl
   over opvoedvraag
   Trots magazine over vraag over omgangsvormen
   Trots magazine opvoedvraag over de waarom-vraag van jonge kinderen

   2014
   Ouders van Nu over het ideale opvoedteam als ouders
   Kek-Mama over de gebruiksaanwijzing van kinderen
   Dagblad Trouw over indrinken bij pubers
   Trots Magazine over een vraag over grof taalgebruik en een vraag over het gedrag van kleinkinderen
   PSC-Magazine met een aantal artikelen
   Dagblad Trouw over een puberopvoedvraag
   Educare over eigenheid van ieder kind
   Tym.nl zes blogs over verschillende onderwerpen
   Radio Omrop Fryslân over stress bij de examens
   Rekels over angst
   Kinderwijz over pubers
   Heit& Mem over normen en waarden.


   2013
   :
   Kek-Mama over boosheid
   Max-magazine over nieuwe uitdaging,
   weekeindbijlage noordelijke nieuwsbladen over leren in de vakantie
   Kinderwijz over kindercoaching en opvoedcoaching
   Ouders van Nu over dagritme kaarten

   2012
   :
   Counseling Magazine over problematische gezinssituatie
   Groter Groeien over een opvoedvraag
   Groter Groeien over de driehoek ouder, gezin en school

   2011

   J/M puberspecial met groot artikel over een goed gesprek met pubers
   Dagblad Trouw over pubergedrag
   Radio Omrop Fryslân over gamen en verslaving
   J/M ouders over zwemmen door het gat
   Magazine van het Bert Hellinger Instituut over boosheid
   Leeuwarder Courant over zwangerschapsverlof.

   Eerder:
   Regelmatig wordt een tip van mij geplaatst voor “opgroeien in verbondenheid“, een wekelijkse nieuwsbrief van de stichting universele opvoeding.
   In het boek “Opvoeden in verbondenheid” van Peter Jochems zijn 2 tips opgenomen die eerder zijn gepubliceerd voor opgroeien in verbondenheid.

  | CONTACT

Naar boven