Deze opleiding is geregistreerd in het lerarenregister en geaccrediteerd met 16 registerpunten.

Een kind met een klacht of probleem is altijd onderdeel van zijn gezin. Hoe jonger het kind, hoe meer hij gebonden is aan zijn ouders. En alle ouders zijn weer onderdeel van het gezin waaruit zij zijn voortgekomen. Met iedere zwangerschap is er een nieuw gezinssysteem ontstaan waarvan de wortels eerder liggen. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, hebben eerdere generaties invloed op ons leven. 
In deze opleiding komt aan bod wat de impact is van het feit dat ieder kind een kind is van zijn ouders, ongeacht of deze band wordt ontkend of erkend. Het feit van de band is er en zal er altijd zijn.

Tijdens deze opleiding systemisch en contextueel coachen leer je:

 • De theoretische grondslagen van de contextuele therapie van Nagy en Terry Hargrave
 • De achtergronden van het systemisch werk van Bert Hellinger
 • Het belang van erkenning van ieders plek
 • Het belang van ordening
 • Het belang van evenwicht in geven en nemen
 • Het belang van een "niet weten" houding
 • Inzicht in waarom er soms geen verbeteringen optreden.lees meer
 • Inzicht in gezinssystemen en dynamieken en hoe hiermee om te gaan
 • Kijken met een systemisch/contextuele blik naar de klachten van kinderen
 • Welke klachten te maken kunnen hebben met gezinspatronen
 • Aan of afwezig kunnen zijn van ouders en de impact hiervan op kinderen
 • Hoe klachten kunnen blijven bestaan ondanks langdurige therapie
 • Het belang van systemisch/contextuele vragen
 • Welke vragen je kunt stellen aan ouders en kinderen
 • Wat wel en niet kan met deze manier van werken met kinderen en ouders
 • Waarom je geen familie opstelling met kinderen kunt doen als kindercoach
 • Het herkennen van en het belang van het respecteren van loyaliteit

Deze opleiding duurt 2 dagen en houdt rekening met de begrenzing van het werk als kindercoach en de (werk) relatie met ouders. Lees verder over  gezinszaken.

  | CONTACT

Naar boven